Viestinnän ja markkinoinnin vinkkejä

Myös nämä alla olevat linkit saattaisivat kiinnostaa sinua!

Sisäinen ja ulkoinen viestintä määrittävät sitä miten esim. yritys nähdään asiakkaiden, työntekijöiden tai eri sidosryhmien silmin. Kaikkea ei voi tehdä kerralla valmiiksi ja siksi, etenemällä systemaattisesti eteenpäin, voidaan myös mitata saavutettavia tuloksia. Viestintä on kokonaisvaltainen ”laji”, jossa kaikki vaikuttavat kaikkeen.

Tässä muutamia vinkkejä:

1) Yrityksen strategia: miten esim. yrityksen strategia kohtaa arjen eli sen todellisen tekemisen. Onko strategiassa otettu huomioon se, miten yrityksestä viestitään ulospäin. Jos strategiaa ei ole, tehkää sellainen. Strategiaa voi korjata matkan varrella, jotta suunta pysyy oikeana.

2) Etene määrätietoisesti ja loogisesti. Tämä selkeyttää ajatuksia, tekemistä ja työkaluja/ohjelmistoja, joita työssä tarvitaan.

3) Määritä mittarit: ole realisti. Kaikkea ei voi saavuttaa yhdessä yössä. Mittarit oman koon mukaan.

4) Valitse sopivat yhteistyökumppanit, kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Lue lisää tästä.

5) Valitse kanavat, joissa olette mukana. Muista somepreesens, kun olette somessa. Asiakkaat, seuraajat ja sidosryhmät odottavat riittävän usein postauksia eli kuulumisia. Valjasta tähän tehtävään henkilö, jolla on siihen taidot ja aikaa.

6) Muista ottaa huomioon mm. GDPR sekä muut lait ja asetukset, jotka omaa toimialaasi koskettavat.

Dataa kerätään mutta miten ja miksi?

Datapyörre yrityksen menestyksen takana.

Monet yritykset keräävät asiakkaistaan dataa, mutta eivät tiedä mitä sillä voidaan tehdä. Data on yrityksen ”öljylähde tai kultakaivos”, sillä oikein hyödynnettynä se avaa uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia. GDPR-säätelee miten dataa voidaan kerätä ja miten sitä tulee yrityksessä käsitellä. Kuitenkin, mikäli yrityksessä ei tiedetä mitä kerättävällä datalla tehdään ja miten sitä voidaan jatkojalostaa, on kaikki työ tehty turhaan. Kyseessä on jatkuva prosessi, jotta yrityksessä voidaan myös varautua pahan päivän varalle eli muutoksiin liiketoiminnan kentällä.

Kerättävällä datalla eli tiedolla voidaan muun muassa kohdentaa asiakasviestejä ja kampanjoita, joita voidaan analysoida tarkempaan ja näin tehdä aidosti tuottavia kampanjoita ja vastataan asiakkaiden tarpeisiin.

Dataa voidaan kerätä esimerkiksi yrityksen käyttämästä kassajärjestelmästä, lähetetyistä uutiskirjeistä, somen kanavista, nettisivujen kävijöistä sekä asiakas- ja messutilaisuuksista. Kerätäänkö Teidän yrityksessä dataa? Miten sitä hyödynnetään joka päiväisessä liiketoiminnassa?


Tarvitsetteko apua yrityksenne asiakasdatan keräämiseen ja sen hyödyntämiseen liiketoiminnassanne? Ota yhteyttä! anna Marin hoitaa!


Tuloksellinen markkinointi ja viestintä eivät ole ennustusta, lottoamista eikä ”pää kolmantena jalkana” juoksemista. Se on taktista etenemistä, jota voidaan mitata etukäteen määritellyillä kriteereillä. Nämä kriteerit jokainen yritys määrittelee itselleen sopiviksi.